Ciebie Najświętsza Panno Maryjo, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za szczególną Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, aby we wszystkich potrzebach moich – w radości i cierpieniu, w pracy i odpoczynku, w życiu i przy śmierci – wspierała mnie swoją pomocą. Amen.

Róże Różańcowe, to najliczniejsza grupa modlitewna wspólnie odmawiająca codziennie cały różaniec. W naszej parafii istnieją 4 grupy różańcowe. Każda grupa liczy 20 osób, dokładnie tyle ile jest tajemnic w czterech częściach różańca św.: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Każda osoba zobowiązana jest w ciągu dnia odmówić jedna dziesiątkę różańca, czyli tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży, codziennie, cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to wieniec różany składany u stóp Matki Bożej Królowej. W różach różańcowych staramy się o pogłębienie życia religijnego nie tylko poprzez modlitwę, czy lekturę religijną, ale poprzez udział w nabożeństwach ku czci Matki Bożej. Przynależność do róż różańcowych jest wielką odpowiedzialnością oraz wielkim zaszczytem. Daje możliwość uzyskania dodatkowo odpustu zupełnego, po spełnieniu wymaganych warunków, w następujące dni w Roku Liturgicznym:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca

  • w święto Ofiarowania Pańskiego (2.II)

  • w urocz. Zwiastowania Pańskiego (25.III)

  • w urocz. Zmartwychwstania Pańskiego

  • w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.VIII)

  • we wspomnienie NMP Różańcowej (7.X)

  • w urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP (8.XII)

  • w urocz. Narodzenia Pańskiego (25.XII)