Od 2012 roku grupa osób, która pragnęła lepiej poznać i pokochać Biblię, zaczęła regularnie spotykać się w salce parafialnej. Spotkania odbywają się co tydzień, we wtorki, po mszy świętej wieczornej (z przerwą wakacyjną).

Grupa jest otwarta, ale jej skład jest prawie stały. W spotkaniach bierze udział około 10 osób. Nasz Krąg Biblijny to również rodzaj wspólnoty, w której przeżywamy swoje radości i smutki, służymy modlitwą.

Patronuje nam św. Hieronim, który żył w latach 340-420. Przez 35 lat, w Betlejem, studiował Pismo święte i tłumaczył je na język łaciński – Wulgata.

Powiedział On: “NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO JEST NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA”.