Zarządzającym cmentarzem jest Proboszcz Parafii.

Osobą do pilnowania porządku i wykonywania prac na cmentarzu jest p. Ryszard Cisak, tel. 512 223 605.

Przepisy porządkowe:

1. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest od świtu do zmierzchu.

2. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i porządek: 
     – szkło i śmieci składować w wyznaczonych miejscach,
     – dbać o groby wraz z obejściem.

3. Na cmentarzu zabrania się: 
     – niszczenia krzewów i zieleni oraz zaśmiecania terenu, 
     – stawiania ławek w miejscach utrudniających przejście i dostęp do grobów sąsiednich, 
     – prowadzenia działalności handlowej, 
     – przebywania w stanie nietrzeźwym, 
     – wprowadzania zwierząt.

4. Na ustawienie pomników, nagrobków i obramowań należy uzyskać zgodę kancelarii parafialnej.

5. Miejsce grobowe po 20 latach od pochówku zostaje przejęte przez parafię i ulega likwidacji, jeśli nie została przedłużona rezerwacja.

Należyty wygląd cmentarza niech będzie wyrazem naszej wiary w świętych obcowanie.