Parafialna rada duszpasterska jest organem doradczym w parafii, która ma na celu niesienie pomocy proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego w powiązaniu z życiem Kościoła powszechnego.

Podstawowym zadaniem parafialnych rad duszpasterskich, których duchowni i świeccy dają świadectwo współdziałania w realizacji Bożego dzieła zbawienia, jest planowanie rozwoju działalności życia parafialnego.