Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny) w Parafii N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Nasza grupa powstała w Sierpniu 1995 roku.

2.Cele Stowarzyszenia:

  • szerzenie kultu Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik, szczególnie przez formację i uświęcenie jej członków oraz szerzenie kultu Niepokalanej poprzez przesłanie Cudownego Medalika, a także realizację apostolatu miłosierdzia.
  • troskę o ludzi zaniedbanych duchowo, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
  • szerzenie braterskiej miłości, zwłaszcza przez zapobieganie obojętności względem bliźnich.
  • wykonywanie bezpośredniej służby ubogim w duchu ewangelicznej miłości wedle charyzmatu św. Wincentego a Paulo, patrona katolickich dzieł charytatywnych.

3. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj pierwszy wtorek po dwudziestym.

4. Przewodniczący Dariusz Stancel tel.660794879,z-ca Bronisława Bochynek.

Wszystkich chętnych zapraszamy, grupa jest otwarta. Każdy może służyć talentami otrzymanymi od Boga, a my również potrzebujemy was, aby jeszcze bardziej się ubogacić. Wszyscy potrzebujemy się nawzajem.