Historia Parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

Rozbudowa miasta Jastrzębie Zdrój, a przede wszystkim osiedla przy Kopalni Zofiówka spowodowała, że zaistniała potrzeba budowy nowego kościoła w dzielnicy zwanej Dubielec. Pozwolenie na budowę otrzymano w 1983 r. W tym samym roku została wybudowana tymczasowa kaplica. Poświęcenie kaplicy miało miejsce 21 grudnia. Parafię erygowano w sierpniu 1984 r. Nowa wspólnota parafialna została wydzielona z Parafii św. Katarzyny i objęła swym zasięgiem dość rozległy teren w pobliżu Kopalni Zofiówka.

Pierwszym proboszczem nowej parafii był ks. Henryk Górecki. Decyzją ks. Biskupa Ordynariusza 13 października 1984 r. nastąpiła zmiana proboszcza parafii.

Na nowego proboszcza powołano ks. Gerarda Grzesika pochodzącego z Chorzowa. Dzień 26 maja 1993 r. był długo oczekiwanym przez wspólnotę parafialną dniem. Dzień konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Kościół konsekrował ks. Arcybiskup Damian Zimoń.

Z dniem 1 sierpnia 2010r. ks. Proboszcz Gerard Grzesik przeszedł na emeryturę. Na proboszcza parafii został powołany ks. Korneliusz Nóżka pochodzący z Orzesza.